ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
***"ภาคเรียนที่ 2/2564 เปิดวันจันทรที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE วันที่ 1 - 19 พฤศจิกายน 2564 และจัดการเรียน On Site ในสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่วันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564***
 
ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา
การให้โคตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าฯ 22 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการเด็กดีศรี ปวช. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 22 พ.ย. 64
ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"ในระดับอาชีวศึกษา (มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ) 22 พ.ย. 64
ทุนการศึกษา องค์การสะพานปลา 22 พ.ย. 64
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ V-NET 22 พ.ย. 64
ประกาศ เลื่อนการเรียน On Site ในสถานศึกษา 11 พ.ย. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด - 19 ให้แก่นักเรียน อายุ 12 - 18 ปี (เข็ม1 และ เข็ม 2) 25 ต.ค. 64
กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 19 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด - 19 04 ต.ค. 64
แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน-นักศึกษา 17 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเปิด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 30 ต.ค. 64
เรื่อง การเปิด – ปิด ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 10 มิ.ย. 64
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2564 18 ธ.ค. 63
ใบมอบอำนาจของบิดาหรือมารดา 13 มิ.ย. 63
ประกาศ แนวปฏิบัติในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มี.ค. 63
คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) 17 มิ.ย. 61
ข่าวสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ“Big Cleaning Day” 08 พ.ย. 64
รายงานการประชุม การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 08 พ.ย. 64
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 08 พ.ย. 64
คำสั่งลงทะเบียนภาคเรียนที่2/2564 27 ต.ค. 64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่1/2564 19 ต.ค. 64
คำสั่งมอบหมายหน้าที่หน่วยเบิกจ่ายพัสดุ 14 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 06 ต.ค. 64
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ 164/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 06 ต.ค. 64
แผนพัฒนาการจัดกรศึกษา 2564-2566 29 ก.ย. 64
ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 06 ก.ย. 64
ข่าวการศึกษา
รายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2564 08 ธ.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2564 15 พ.ย. 64
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 12 ต.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนกันยายน2564 11 ต.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2564 07 ก.ย. 64
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2564 21 ส.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2564 06 ก.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 10 มิ.ย. 64
งบทดลองประจำเดือนเมษายน2564 13 พ.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2564 16 เม.ย. 64
    ธันวาคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
01 พ.ย. 64
เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
02 พ.ย. 64 ถึง 04 พ.ย. 64
ครูผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ มส. มผ. ๐
05 พ.ย. 64
ประกาศ ผลการเรียนแก้ มส. มผ. ๐ ภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน