ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักเรียนโควตาพิเศษ(รอบ2)เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 26 ม.ค. 65
กำหนดนัดหมายสำหรับนักเรียนสมัครใหม่ ปีการศึกษา 2565 09 ม.ค. 65
มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 02 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธฺิโควตา เข้ารับการศึกษาต่อระดับ (ปวช.) 24 ธ.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ประเภทโควตาพิเศษ 09 ธ.ค. 64
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ V-NET 22 พ.ย. 64
หนังสือมอบอำนาจผู้ปกครอง 06 เม.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนโควตาพิเศษ(รอบ2)เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 26 ม.ค. 65
มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 02 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเปิด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 30 ต.ค. 64
ใบมอบอำนาจของบิดาหรือมารดา 13 มิ.ย. 63
ประกาศ แนวปฏิบัติในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มี.ค. 63
ข่าวสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2564 20 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 20 ธ.ค. 64
ปฏิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 20 ธ.ค. 64
รายงานการประชุม การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 08 พ.ย. 64
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 08 พ.ย. 64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่1/2564 19 ต.ค. 64
คำสั่งมอบหมายหน้าที่หน่วยเบิกจ่ายพัสดุ 14 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 06 ต.ค. 64
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ 164/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 06 ต.ค. 64
แผนพัฒนาการจัดกรศึกษา 2564-2566 29 ก.ย. 64
ข่าวการศึกษา
รายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2564 10 ม.ค. 65
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2564 08 ธ.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2564 15 พ.ย. 64
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 12 ต.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนกันยายน2564 11 ต.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2564 07 ก.ย. 64
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2564 21 ส.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2564 06 ก.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 10 มิ.ย. 64
งบทดลองประจำเดือนเมษายน2564 13 พ.ค. 64
    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
07 ก.พ. 65 ถึง 11 ก.พ. 65
สอบมาตรฐานวิชาชีพ 2/2564
14 ก.พ. 65
ส่งผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
04 มี.ค. 65
ปิดภาคเรียน 2/2564
07 มี.ค. 65 ถึง 09 มี.ค. 65
ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
11 มี.ค. 65
ประกาศผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 2/2564
12 มี.ค. 65 ถึง 21 มี.ค. 65
นักเรียน นักศึกษา ติดต่อขอรับใบคำร้องขอแก้ มส. มผ. ๐
25 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการเรียนแก้ มส. มผ. ๐ ประกาศ ผลการเรียนแก้ มส. มผ. ๐ ภาคเรียนที่ 2/2564
04 เม.ย. 65
สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช.
05 เม.ย. 65
สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวส.
07 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือก
08 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียนใหม่ (ทุกระดับ)
08 เม.ย. 65
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ทุกระดับ)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน