ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer)
ในวันอังคาร ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ได้นำนักเรียนชั้น ปวช.-ปวส.เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา บรรยากาศการฉีดวัคซีนเต็มไปด้วยการดูแลของคณะแพทย์และบุคคลกรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลและแนะนำวิธีการดูแลตัวเองหลังการฉีดวัคซีนเพื่อให้นักเรียนได้คลายความกังวล ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณทีมบุคคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้นักเรียนได้รับวัคซีนเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,20:46   อ่าน 50 ครั้ง