ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมBig Cleaning Day จิตอาสาร่วมพัฒนาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูหลังน้ำลด เตรียมรับการเปิดเรียนแบบ Onsite เพื่อเป็นการรวมพลัง สร้างความสมัครสมานสามัคคีของ ครู บุคลากร นักเรียน
          ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณนักเรียน และบุคคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,12:25   อ่าน 48 ครั้ง