ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ตรวจ ATK ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันอังคาร ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2564 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยการตรวจ ATK ให้กับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,13:20   อ่าน 36 ครั้ง