ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Block Course
วันวันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถาบันมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสภาวะปกติใหม่ โดย นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ Excellent Center
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและทันสมัยในยุคการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีผลกระทบกับ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,19:29   อ่าน 31 ครั้ง