ภาพกิจกรรม
การรับการประเมิน อวท. ระดับจังหวัด

วันอังคาที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา รับการประเมิน อวท. ระดับจังหวัด  

โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2564,20:50   อ่าน 78 ครั้ง