ภาพกิจกรรม
ประชุม อวท. และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับจังหวัด

วันที่ 13-14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิทยาลัยฯได้ส่ง นักเรียน นักศึกษา ครู เข้าร่วมกิจกรรม

โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,15:50   อ่าน 75 ครั้ง