ภาพกิจกรรม
จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ
กับ บริษัท ทรัพย์วารี คอนสตรัคชั่นจำกัด และ บริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จำกัด โดยทางฝ่ายของวิทยาลัยฯประกอบด้วย นายนนทพงศ์ ยอดทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 , นายสมนึก ภาศักดี เลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน , นายณรงค์ สมประสงค์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2565,13:40   อ่าน 155 ครั้ง