ภาพกิจกรรม
โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย และการกระทำผิดซ้ำ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,10:02   อ่าน 132 ครั้ง