ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษา ๔ ปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษา  ๔  ปี  (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ให้กับคณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ  ระยะเวลาที่กำหนด  จนเกิดความชำนาญอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2565,08:08   อ่าน 68 ครั้ง