ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
นายณรงค์ สมประสงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และ นางสาวศิวพร ปานเกตุ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,12:34   อ่าน 44 ครั้ง