ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day จิตอาสาร่วมพัฒนาวิทยาลัย
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day จิตอาสาร่วมพัฒนาวิทยาลัย “Big Cleaning Day”  หมายถึง การทำความสะอาดในบริเวณที่ไม่ได้ทำทุกวัน  ด้วยการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ซึ่งควรดำเนินการทุกปี  และอาจแบ่งเป็นปีละ 1 – 2 ครั้ง  โดยพนักงานทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุด จนถึงพนักงานระดับล่างสุดของหน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาดหน่วยงาน ตลอดทั้งวัน โดยหยุดการทำงานปกติอื่น ๆ ปัจจุบันเราจะพบว่าในหลายๆที่ก็มีการจัดกิจกรรมนี้ ทั้งแบบจัดกันเองในองค์กร หรือการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสาธารณะประโยชน์  ในสถานที่ต่างๆ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,21:30   อ่าน 19 ครั้ง