ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิด

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา) ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,13:47   อ่าน 58 ครั้ง