ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามการจัดทำใบช่วยสอน (Instruction Sheet) อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นางบุษยมาศ นิ่มนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง และนายอนุชิต อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นิเทศ ติดตามการจัดทำใบช่วยสอน (Instruction Sheet) อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ในการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,13:16   อ่าน 48 ครั้ง