ภาพกิจกรรม
โครงการกิจกรรม “DAY CAMP” ทบทวนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565  กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ ดำเนินโครงการกิจกรรม “DAY CAMP” ทบทวนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง เรียนรู้กระบวนการทางลูกเสือ ฝึกระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,17:25   อ่าน 39 ครั้ง