ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมและหนุนเสริมความเข้มแข็งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

วันที่ 12-14 กันยายน 2565 นายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะครู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและหนุนเสริมความเข้มแข็งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐานตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนช่างเทคนิคที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,14:21   อ่าน 21 ครั้ง