ภาพกิจกรรม
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยนายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียน และศิษย์เก่า ร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์ จตุรกูล นางจารุณี เบญจผลาพันธ์ นายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว นายฐิรวัฒน์ ประสพสม นางสมบัติ ลาภอารมณ์ ที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาโดยตลอดอายุราชการ ได้สร้างคุณงามความดีปฏิบัติงานราชการในหน้าที่สุจริต อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ จนสามารถพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนถึงเกษียณอายุราชการ

โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,14:57   อ่าน 79 ครั้ง