ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม และนางปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถานบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ในการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ ร่วมกับ บริษัท จัมโบบาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด โดยมีนายบัณฑูรย์ เทพบุตร ตัวแทนบริษัทเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมนำเสนอหลักสูตร

โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565,16:20   อ่าน 91 ครั้ง