ภาพกิจกรรม
ประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA ตามมาตรฐานตำแหน่งครู
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการในการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA (Performance Agreement) ตามมาตรฐานตำแหน่งครู พร้อมด้วย ผอ.บำรุง อร่ามเรือง และอาจารย์โภควินท์ สำราญมาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,18:14   อ่าน 67 ครั้ง