ภาพกิจกรรม
อบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาการต่อเรือไม้จำลอง โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

นายณรงค์ สมประสงค์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาการต่อเรือไม้จำลอง จำนวน 75 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจรูปแบบ ส่วนประกอบ และวิธีการสร้างเรือไม้จำลอง สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม และเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ณ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,14:26   อ่าน 16 ครั้ง