ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนวัดม่วงหวาน
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางเตือนใจ รักซ้อน หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วย คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา แนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงเรียนวัดม่วงหวาน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,15:06   อ่าน 13 ครั้ง