ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนวัดพระขาว

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางเตือนใจ รักซ้อน หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วย คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา แนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงเรียนวัดพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,15:31   อ่าน 15 ครั้ง