ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนวัดดาวคะนอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางเตือนใจ รักซ้อน หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วย คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา แนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงเรียนวัดดาวคะนอง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,11:13   อ่าน 16 ครั้ง