ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางเตือนใจ รักซ้อน หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วย คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา แนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,15:02   อ่าน 15 ครั้ง