ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2566
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 และข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,14:32   อ่าน 16 ครั้ง