ภาพกิจกรรม
รายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:26   อ่าน 12 ครั้ง