ภาพกิจกรรม
“การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน (Horner Awards) จากผลงาน “เรือ EV รุ่น ECO - SHIP” เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับชาติต่อไป วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,15:07   อ่าน 21 ครั้ง