ภาพกิจกรรม
นิทรรศการ “เปิดบ้านการเรียนรู้วิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์” ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา โดยนางเตือนใจ รักซ้อน หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการ “เปิดบ้านการเรียนรู้วิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์” ปีการศึกษา 2565 (A.Y.S. Open House 2022) “ริเริ่มสิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยี สื่อสารดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ทักษะอาชีพ” ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,13:40   อ่าน 86 ครั้ง