ภาพกิจกรรม
ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ นายไพรัตน์ ถิรบุตร
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดยนางสาวมยุรี ศรีระบุตร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา นายสมรัก ภาชีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาทำการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ ถิรบุตร ในรอบที่ 1 (6 เดือน) ณ ห้องประชุมห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,09:29   อ่าน 78 ครั้ง