ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566  กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้  รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง เรียนรู้กระบวนการทางลูกเสือ ฝึกระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,22:12   อ่าน 100 ครั้ง