ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,15:45   อ่าน 74 ครั้ง