ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานซ่อมและบำรุงรักษาตู้เย็น

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานซ่อมและบำรุงรักษาตู้เย็น จำนวน 75 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจากนายเรืองชาย สุพรรณพงศ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการองค์กร มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมด้วยนายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,21:07   อ่าน 53 ครั้ง