ภาพกิจกรรม
โครงการ “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ”

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ” โดยนายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,18:16   อ่าน 50 ครั้ง