ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรการใช้งาน PLC Basic (Automation & Robotics)

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตรการใช้งาน PLC Basic (Automation & Robotics) รุ่นที่ 2 โดยนายชิตพล พองผลา ครูผู้ควบคุม พร้อมด้วยนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีของระบบ Automation & Robotics รวมถึงการใช้เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต  ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,15:55   อ่าน 38 ครั้ง