ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา2564 (อ่าน 202) 10 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียนโควตาพิเศษ(รอบ2)เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 182) 26 ม.ค. 65
มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 (อ่าน 206) 02 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเปิด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 282) 30 ต.ค. 64
ใบมอบอำนาจของบิดาหรือมารดา (อ่าน 498) 13 มิ.ย. 63
ประกาศ แนวปฏิบัติในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 482) 24 มี.ค. 63