ผู้บริหาร

นายพชร ศิลาน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วันที่15ก.ค.61 (อ่าน 49) 15 ก.ค. 61
ตัวอย่าง แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลID PLAN (อ่าน 86) 28 มิ.ย. 61
คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) (อ่าน 136) 17 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 123) 16 พ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) (อ่าน 129) 13 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 146) 08 พ.ค. 61
ประกาศการปิดเรียนภาคฤดูร้อนกรณีพิเศษ (อ่าน 139) 01 พ.ค. 61
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 5140) 24 เม.ย. 61
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 272) 13 มี.ค. 61
แนวปฏิบัติการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว21/2560 (อ่าน 281) 13 มี.ค. 61
ตารางปฏิบัติงานโครงการ Fix It Center ปีงบประมาณ2561 (อ่าน 348) 05 มี.ค. 61
กำหนดการลงทะเบียน ปวช2,ปวช3,ปวส2 ประจำปีการศึกษา1/2561 (อ่าน 496) 31 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 768) 19 ธ.ค. 60