ประกาศสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างสอน ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายชั่วโมง(ช่างโยธาและก่อสร้าง) (อ่าน 48) 11 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 71) 10 พ.ค. 65