รายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน
รายงานงบทดลองเดือนเมษายน2566 (อ่าน 53) 03 พ.ค. 66
รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม2566 (อ่าน 87) 17 เม.ย. 66
รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์2566 (อ่าน 217) 02 มี.ค. 66
รายงานงบทดลองเดือนมกราคม2566 (อ่าน 218) 04 ก.พ. 66
รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม2565 (อ่าน 188) 05 ม.ค. 66
รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน2565 (อ่าน 215) 07 ธ.ค. 65
รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม2565 (อ่าน 243) 03 พ.ย. 65
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 (อ่าน 329) 04 ต.ค. 65
งบทดลองประจำเดือนกันยายน2565 (อ่าน 279) 04 ต.ค. 65
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2565 (อ่าน 345) 05 ก.ย. 65
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2565 (อ่าน 366) 08 ส.ค. 65
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2565 (อ่าน 381) 04 ก.ค. 65
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2565 (อ่าน 391) 01 มิ.ย. 65
งบทดลองประจำเดือนเมษายน2565 (อ่าน 399) 02 พ.ค. 65
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2565 (อ่าน 488) 04 เม.ย. 65
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 (อ่าน 441) 09 มี.ค. 65
งบทดลองประจำเดือนมกราคม2565 (อ่าน 496) 14 ก.พ. 65
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2564 (อ่าน 699) 10 ม.ค. 65
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2564 (อ่าน 545) 08 ธ.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2564 (อ่าน 570) 15 พ.ย. 64
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (อ่าน 821) 12 ต.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนกันยายน2564 (อ่าน 727) 11 ต.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2564 (อ่าน 596) 07 ก.ย. 64
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2564 (อ่าน 560) 21 ส.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2564 (อ่าน 546) 06 ก.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564 (อ่าน 546) 10 มิ.ย. 64
งบทดลองประจำเดือนเมษายน2564 (อ่าน 560) 13 พ.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2564 (อ่าน 528) 16 เม.ย. 64
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 (อ่าน 534) 11 มี.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนมกราคม2564 (อ่าน 508) 09 ก.พ. 64
งบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม2563 (อ่าน 514) 12 ม.ค. 64
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2563 (อ่าน 493) 14 ธ.ค. 63
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563 (อ่าน 495) 14 ธ.ค. 63
รายละเอียดบัญชี ประกอบงบทดลอง 30 กันยายน 2563 (อ่าน 494) 15 ต.ค. 63
งบทดลองประจำเดือนกันยายน2563 (อ่าน 497) 09 ต.ค. 63
งบทอลองประจำเดือนสิงหาคม2563 (อ่าน 528) 09 ก.ย. 63
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2563 (อ่าน 525) 08 ส.ค. 63
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2563 (อ่าน 529) 09 ก.ค. 63
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2563 (อ่าน 516) 10 มิ.ย. 63
งบทดลองประจำเดือนเมษายน2563 (อ่าน 532) 13 พ.ค. 63