ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษา ระดับ ปวส.(รอบที่ 2) (อ่าน 83) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักเรียน ระดับ ปวช. (รอบที่ 2) (อ่าน 142) 05 พ.ค. 65
ประกาศ กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา (อ่าน 126) 03 พ.ค. 65
เลื่อนโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และโครงการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 95) 02 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษา ระดับ ปวส.(รอบที่ 1) (อ่าน 245) 07 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักเรียน ระดับ ปวช. (รอบที่ 1) (อ่าน 426) 07 เม.ย. 65
การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 386) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา รอบ ๒ (อ่าน 474) 15 ก.พ. 65
แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ปวช.2,ปวช3,และ ปวส.2ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 417) 10 ก.พ. 65
ประกาศ แจ้งรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 265) 07 ก.พ. 65
กำหนดนัดหมายสำหรับนักเรียนสมัครใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 298) 09 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธฺิโควตา เข้ารับการศึกษาต่อระดับ (ปวช.) (อ่าน 574) 24 ธ.ค. 64
หนังสือมอบอำนาจผู้ปกครอง (อ่าน 326) 06 เม.ย. 64