ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 157) 17 ม.ค. 66
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (ปวช.) (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ รอบ 2 (อ่าน 130) 30 พ.ย. 65
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (ปวช.) (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ (อ่าน 191) 03 พ.ย. 65
ประกาศ มาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท (อ่าน 125) 31 ต.ค. 65
ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ (อ่าน 149) 31 ต.ค. 65
กำหนดวันเปิดและปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 179) 21 ต.ค. 65
ประกาศ แจ้งรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 696) 07 ก.พ. 65
หนังสือมอบอำนาจผู้ปกครอง (อ่าน 658) 06 เม.ย. 64