ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาช่างต่อเรือ

นายชาญชัย ศิริกระจ่าง
ครูที่ปรึกษาช่างต่อเรือ ปวช.1/1 โทร0814071854

นายสุทัศน์ โพธิ์อ่อง
ครูที่ปรึกษาช่างต่อเรือ ปวช.2/1โทร0867917499

นายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว
ครูที่ปรึกษาช่างต่อเรือ ปวช.3/1โทร0868031088

นายวรเทพ บุญยัง
ครูที่ปรึกษาช่างต่อเรือ ปวช.โทร0867076775